27 August 2022, 14:51 WIB

Ini Pengamalan Sila Ke-4 Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari


Joan Imanuella Hanna Pangemanan  | Humaniora

Antara
 Antara
Pengrajin membersihkan patung lambang negara Garuda Pancasila berbahan serat kaca.

INDONESIA mempunyai Pancasila sebagai pedoman dalam bermasyarakat. Pancasila berisi lima isi beserta butirnya masing-masing. Adapun sila ke-4 Pancasila berbunyi, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. 

Pengamalan Pancasila dalam bentuk butir-butir kehidupan bernegara, awalnya diatur melalui Ketetapan MPR No.II/MPR/1978, kemudian disempurnakan dengan Ketetapan MPR No.1/MPR/2003.

Butir-butir Pengamalan Pancasila Sila Ke-4

Dalam pengamalannya sila ke-4 Pancasila dijelaskan melalui 10 butir. Dikutip dari website Kementerian Pertahanan RI dalam artikel “45 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” (2014), 10 butir pengamalan tersebut meliputi:

Baca juga: Rupiah Jadi Alat Pemersatu Bangsa

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Baca juga: Mengenal Demokrasi Pancasila Beserta Ciri dan Prinsipnya

Arti Lambang Sila Ke-4

Sila ke-4 Pancasila yang dilambangkan dengan kepala banteng yang melambangkan nilai gotong royong. Sebagaimana banteng yang hidup berkelompok dan saling tolong menolong bersama banteng lainnya.

Contoh Pengamalan Sila Ke-4

1. Setiap masalah keluarga diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat.
2. Berjiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota keluarga.
3. Setiap anggota keluarga menerima dan menghargai hasil keputusan musyawarah.
4. Setiap anggota keluarga bertanggung jawab melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

(OL-11)
 

BERITA TERKAIT